Ut, 18. júna 2024.

Koľko Slovákov žilo v Maďarsku v čase vzniku Československa?

Odpoveď na túto otázku nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Závisí totiž od toho, koho považujeme za Slováka. V roku 1920 bolo v Maďarsku 142 tisíc osôb so slovenským materinským jazykom. Ďalších 257 tisíc osôb po slovensky vedelo na nejakej úrovni, to znamená, že toto číslo obsahuje aj osoby, ktoré napríklad po slovensky nevedeli plynule rozprávať. Tieto osoby sa v slovenskej historiografii často automaticky považujú za Slovákov, čo nepovažujeme za správne. Podľa tohto postupu by sme totiž na Slovensku mohli považovať za Maďara každého, kto vie po maďarsky, hoci aj slabo. A takisto by bol počet takýchto Maďarov v Československu v roku 1918 podstatne vyšší, ako oficiálne čísla osôb s maďarskou národnosťou. Takéto porovnanie však nedáva zmysel.

Slováci v Maďarsku často čelili priamym aj nepriamym, prirodzeným aj úradným tlakom na zmenu svojej národnosti. Iste platí, že keby mali priaznivejšie podmienky na národnostný život, menej z nich by sa pomaďarčilo, a viac z nich by sa hlásilo ku Slovákom v roku 1920. Ale „keby“ v histórii neplatí, musíme hodnotiť skutočný stav v roku 1920, nie hypotetický.

Z osôb, ktorí po slovensky vedeli, ale za Slovákov sa nehlásili, by sme mohli teoreticky zistiť počet tých, ktorých by sme na základe iných objektívnych znakov mohli považovať za Slovákov. Napríklad vedeli po slovensky lepšie ako po maďarsky, primárne komunikovali slovensky, atď. Takéto štatistiky však nám nie sú známe.

    Related Posts

    Asimilácia a identita po roku 1918 v slovensko-maďarskom vzťahu (1. Časť)
    Kálmán Petőcz: Najčastejšie stereotypné tvrdenia týkajúce sa slovensko−maďarských vzťahov, využívané v národnopopulistickej rétorike – TÉZA 1.: „Nadštandardnosť“ práv
    Sú v Maďarsku slovenské nápisy?