St, 29. mája 2024.

Uhorsko a Maďarsko

Slovákom sa nepáči, že Maďari používajú označenie Magyarország aj na historické kráľovstvo sv. Štefana, ktoré sa rozpínalo v celej Karpatskej kotline, aj na štátny útvar, ktorý vznikol po I. svetovej vojne a tvorí len približne jednu tretinu rozlohy starého kráľovstva. Ten prvý štát nazývajú Slováci Uhorskom, ten súčasný Maďarskom. Maďari zas nechápu, prečo Slováci trvajú na tomto rozlišovaní, keď takmer vo všetkých ostatných jazykoch je označenie rovnaké pre oba útvary – Hungary, Hongrie, Ungarn, Węgry, Вeнгри, Ungheria. Tejto téme sa niekoľkokrát venoval aj tento portál.

Vysvetlenie je pritom úplne jednoduché. Uhorsko bolo totiž naozaj štátom nielen Maďarov, ale aj Slovákov. Samozrejme, bol štátom aj Srbov, Chorvátov, Rumunov, Rusínov, saských a švábskych Nemcov, Rómov a Židov. Tí všetci na území Uhorska žili. Avšak len v prípade Slovákov platilo, že im Uhorsko patrilo úplne, totiž celé ich etnikum, celé ich národné spoločenstvo žilo na území Uhorska. Na rozdiel od tých všetkých ostatných, ktorí mali svoj vlastný štát za hranicami Uhorska, alebo väčšia časť ich populácie žila mimo územia Uhorska, alebo aspoň mali čiastočnú autonómiu, ako Chorváti. Slováci tvorili integrálnu súčasť štátu po celý čas trvania Uhorského kráľovstva, aj počas 150 rokov osmanskej nadvlády nad južnou a strednou časťou krajiny.

Takže nečudujme sa my Maďari, že Slováci sú takí citliví na dejiny Uhorska a na snahy o ich spätné etnizovanie, „pomaďarčovanie“. Lenže ani Slováci by nemali dejiny svojho súčasného štátneho územia spätne etnizovať, „poslovenčovať“ a snažiť sa za každú cenu dokazovať kontinuitu jeho čistej slovenskosti ďaleko do minulosti. Tieto dejiny sú spoločné, vytvárali sme ich spolu a niekedy je naozaj ťažké, ba priam nemožné z nich vydolovať to, čo bolo „čiste“ maďarské, alebo „čiste“ slovenské.

Možno časom aj Slováci pochopia, ako sa na Slovensku častocítia príslušníci polmiliónovej maďarskej menšiny (v percentuálnom vyjadrení ich podiel presne zodpovedá podielu Slovákov v bývalom Uhorsku). Tiež žijú v štáte, ktorého názov je odvodený od väčšinového národa, napriek tomu, že tu žije trištvrte milióna príslušníkov menšín, vyžaduje sa od nich úcta k hymne, ktorá vyzýva: „zastavme ich bratia“ (pod čím sa myslia Maďari) a sú nútení počúvať vyjadrenia najvyšších ústavných činiteľov neustále ich obviňujúcich z nedostatočnej lojality.

Obaja by sme sa nad týmito skutočnosťami mali zamyslieť a začať sa viacej chápať.

Kálmán Petőcz

    Related Posts

    Pred 400 rokmi zomrela „Čachtická pani“ Erzsébet Báthory
    Kto obýval Karpatskú kotlinu pred príchodom Maďarov?
    Sen o národnom štáte (1. časť)