Ut, 21. mája 2024.

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov je dlhé obdobie pýchou a symbolom mesta Galanta. Kaštieľ je veľmi vzácny a impozantný, ale počas posledných dvoch desaťročí od pádu komunizmu značne chátra.

História mesta

Mesto Galanta (maď. Galánta; nem. Gallandau)  leží na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti Podunajskej nížiny. Najstaršia písomná správa o meste pochádza z rokov 1237-1240. Galanta sa vyvíjala ako zemepánske mestečko s právom konať jarmoky.
Za čias historického Uhorska bola Galanta súčasťou Prešporskej župy (maď. Pozsony vármegye). Po trianonskom rozhodnutí sa stala súčasťou novovzniknutého Československa. Medzi rokmi 1938-1944 bola znovu pričlenená k Maďarsku, ale po skončení druhej svetovej sa pričlenila k Československu. V rámci Benešových dekrétov bola v Galante roku 1945 vysídlená polovica jej občanov maďarskej národnosti.
Od roku 1993 je Galanta súčasťou Slovenskej republiky.

V histórii mesta zohral významnú úlohu rod Esterházyovcov, ktorý dlhé roky ovplyvňoval život Galanty. Esterházyovci postavili v meste niekoľko stavieb. Medzi najvýznamnejšie patrí práve neogotický kaštieľ.

História kaštieľa

Kaštieľ je pôvodne renesančný opevnený objekt z roku 1633. V roku 1736 bol prestavaný v barokovom slohu. Stavba neogotického kaštieľa sa spája s bratmi Danielom a Pavlom Esterházym (maď. Esterházy Dániel és Pál). Práve títo bratia dali postaviť kaštieľ v roku 1633 v období prvého mohutného rozmachu moci a hospodárskej prosperity rodu Esterházy.
Ďalší člen rodu Imrich (maď. Imre) bol nitrianskym biskupom. Imrich dal v roku 1736 objekt prestavať v barokovom slohu. Z tejto prestavby sa zachovali mramorové krby na poschodí.
Súčasná podoba kaštieľa je výsledkom radikálnej prestavby v roku 1861 v duchu romantickej anglickej gotiky.

Kaštieľ sa dostal do vlastníctva samosprávy od štátu v roku 1993. V súčasnosti je vo veľmi dezolátnom stave, a uskutočnili sa na ňom len najnutnejšie opravy.

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante

Kaštieľ je obklopený prírodne krajinárskym parkom. Táto monumentálna stavba je postavená v pôdoryse U. Jej stredná časť je dvojpodlažná, bočné hospodárske budovy jednopodlažné. V strednej časti hlavného objektu je reprezentačné schodište vedúce do slávnostných priestorov prvého poschodia. V interiéri sa nachádzajú štukové klenby.

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante

Na kaštieli boli zahájené rekonštrukčné práce, ktoré sa pre nedostatok finančných prostriedkov prerušili. V rámci týchto prác sa v podkroví vybudovali nové priestory, čím sa zvýšila úžitková plocha objektu. Staticky narušené klenby sa spevnili a stavba bola izolovaná proti zemnej vlhkosti. Okná prízemia boli vymenené. Kaštieľ je strážený a zabezpečený proti devastácii. Zakonzervovaním je chránený aj proti negatívnym poveternostným vplyvom.

V roku 2011 sa slávnostne otvorilo obnovené severné krídlo kaštieľa. Vtedy sa obnovilo nielen celé severné krídlo, ale do parku kaštieľa sa namontovali aj nové lampy, kamerový systém a zavlažovacie zaradenie. Okolo budovy kaštieľa dokonca postavili napodobneninu pôvodného oplotenia. Rekonštrukčné práce sa v tom roku začali archeologickým výskumom pri severnom krídle kaštieľa. Mihály Takács (archeológ Vlastivedného múzea v Galante) vtedy povedal: „Výskumy jednoznačne ukázali, že pri severnom krídle kaštieľa sa kedysi nachádzala rohová bašta. Na jej mieste vznikla akási terasa, ktorá verne odráža veľkosť bašty.“  V obnovenej časti kaštieľa sa zriadila výstavná miestnosť.

V roku 2012 bolo založené občianske združenie „Neogotický kaštieľ v Galante“ za účelom záchrany Neogotického kaštieľa v Galante. Cieľom tejto neziskovej organizácie je kompletná obnova dlhodobo nevyužitej pamiatky. Ako sami píšu na svojej internetovej stránke ww.nkga.sk bez širokej podpory a nie len z pohľadu financií ale aj ľudských zdrojov je to mimoriadne náročný projekt. Po čiastočnej rekonštrukcii severného krídla kaštieľa sa združenie rozhodlo „dokončiť začaté dielo a zachrániť túto úžasnú a svojim spôsobom jedinečnú historickú pamiatku. Z úst múdreho človeka v minulosti zaznelo, že národ, ktorý si neváži svoju minulosť nezaslúži si svoju budúcnosť. Aj v našom meste a v okolí došlo k mnohým činom, ktoré potvrdzujú tieto slová a my sme rozhodnutí túto tendenciu aj našou činnosťou zmeniť. Chceme, aby budúce generácie nemuseli pozerať na zažltnuté fotografie neexistujúcich budov v našom meste”. Členovia združenia veria, že po obnove bude neogotický kaštieľ v Galante opäť pýchou a vyhľadávanou svetovou raritou.

Mesto sa snaží o obnovenie kaštieľa aj preto, lebo kaštieľ je zároveň aj symbolom mesta Galanta. Veža kaštieľa zdobí dokonca aj erb mesta.

Spracovala: Anita Radi
ZDROJ: www.hu.nkga.sk, www.parameter.sk

    Related Posts

    Hrdý hrad Krásna Hôrka
    19. november: Pamätný deň Svätej Alžbety z rodu Árpádovcov
    Bazilika sv. Štefana
    Bazilika sv. Štefana je v desiatke najviac fotografovaných stavieb