So, 20. júla 2024.

Maďarské kroje na Slovensku

Maďarská ľudová kultúra je na území Slovenska skutočne bohatá. Nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti sa nájdu nadšenci a milovníci ľudového umenia, ktorým nebráni ani uponáhľaný vek v tom, aby sa vrátili k svojim koreňom a dedičstvu svojich predkov. Takouto skutočne výnimočnou osobnosťou je aj pani Eszter Szobi Kerekes, ktorá sa pred pár rokmi rozhodla zrealizovať nevšedný nápad. S ďalšími nadšenými pomocníčkami zhotovili vierohodné obrazy typických maďarských ľudových krojov, ktoré sa nosili na území dnešného Slovenska.

Príprava rodín z bábik, predstavujúcich charakteristických ľudový odev maďarského etnika na južnom Slovensku (viď. mapa) sa začalo v roku 1998. Svojráznym a vierohodným robí túto zbierku nápad, že autori používajú vyslovene pre tento účel zhotovené rodiny bábik (starý otec, stará mama, otec, matka, dieťa). Vytrvalou organizátorskou prácou Eszter Szobi Kerekes dosiahla, že táto zbierka je z odborného aspektu i z hľadiska prevedenia takmer bezchybná.

Hlavné centrá maďarskej ľudovej kultúry sa sústreďujú na územie dnešného južného Slovenska (viď. mapa):
2014-04-07_14-40

2014-04-07_12-42

Príprava rodín z bábik, predstavujúcich charakteristický ľudový odev maďarského etnika na južnom Slovensku sa začalo v roku 1998. Svojráznym a vierohodným robí túto zbierku nápad, že autori používajú vyslovene pre tento účel zhotovené rodiny bábik (starý otec, stará mama, otec, matka, dieťa). Vytrvalou organizátorskou prácou Eszter SZOBI KEREKES dosiahla, že táto zbierka je z odborného aspektu i z hľadiska prevedenia takmer bezchybná. Po celom južnom Slovensku oslovila ženy (cez škôlky), ktoré dobre poznali miestny ľudový odev a rady ho v miniatúrnej podobe ušili. Už na prvej výstave sa vytvorila medzi nimi zdravá rivalita, pretože pohľad na prácu ostatných ich podnecoval k tomu, aby odevy, reprezentujúce ich vlastný región, vyhotovili ešte precíznejšie, ešte presnejšie. Vďaka neúnavnej pomoci niekdajšieho manžela Eszter Szobi-Kerekes, s tra gickou náhlosťou zosnulého Kálmána Szobiho, boli od roku 1998 tieto bábiky stále na cestách, stali sa najviac „cestujúcimi” zobraziteľmi maďarského ľudo – vého odevu z j žného Slo – venska doma i v zahraničí. Všetky výstavy vyvolali veľký záujem a vrúcnosť, veď z nich vyžaruje úprimný záujem tých, čo si ju vy snívali i všetkých tých, ktorí pri jej vzniku spolupracovali. Som rada, že som mohla byť pri zrode tejto zbierky. Sme mnohí, ktorí s mimoriadnou pozornosťou sledujeme aj naďalej osudy týchto bábik.

Kroje Maďarov sú v závislosti od príslušného regiónu rôzne a v niečom inom výnimočné. Z tohto nevšedného “múzea bábik“ (maď. Babamúzeum) vznikol aj bohatý fotografický materiál, ktorý poskytuje pekný náhľad do života maďarského etnika a o jeho ľudových tradíciách.
Na portáli madari.sk si môžete teraz pozrieť krásnu zbierku maďarských ľudových krojov rozdelených podľa jednotlivých regiónov. Texty k obrázkom sú uvedené v troch jazykoch (v slovenčine, maďarčine a angličtine).

Maďarské kroje na Slovensku ❭❭❭

OBSAH:

 I. Žitný ostrov

– Vrakúň

II. Matúšova zem

– Severné obce matúšovej zeme

III. Horná kráľová

– Horná Kráľová

IV. Podzoborie

1. Jelenec
2. Žirany
3. Nitrianske Hrnčiarovce
4. Pohranice
5. Hosťová
6. Dolné Obdokovce
7. Ladice

V. Údolie medzi žitavou a hronom

1. Veľký Cetín
2. Čechynce
3. Veľký Kýr
4. Horný Ohaj
5. Klasov
6. Mochovce
7. Jur nad Hronom
8. Bešeňov
9. Dvory nad Žitavou
10. Martovce
11. Nesvady
12. Chotín
13. Iža
14. Svodín
15. Búč
16. Mužla
17. Nána
18. Moča
20. Kamenín
21. Sikenička

VI. Poiplie

1. Salka
2. Hokovce, Slatina
3. Horne Semerovce
4. Balog nad Ipľom
5. Horne Semerovce
6. Balog nad Ipľom
7. Vrbovka
8. Pinciná, Rapovce, Kalonda, Veľká nad Ipľom

VII. Podmedvedie

– Nová Bašta

VIII. Údolie Čermušne a Zádielska Dolina

– Bôrka

IX. Údolie Bódvy

– Turnianska Nová Ves

X. Bidovce a Ďurkov

– Bidovce

XI. Horné Medzibodrožie, Tokajské Podhradie a Ung-Potisie

– Streda Nad Bodrogom

 

    Related Posts

    Špecifický maďarský ľudový kroj Dolného Pohronia: „kurtaszoknya“
    Ifjú Szívek – maďarský folklór na Slovensku
    „Komatálat hoztam” – „Priniesla som kmotriu misu”