Ut, 18. júna 2024.

Búranie maďarských sôch a pomníkov po rozpade Uhorska

Búranie sôch a pomníkov je ničenie umeleckých diel (t.j. budov, pamiatok, pamätných tabúľ, sôch, reliéfov, obrazov atď.) na verejných priestranstvách s tým účelom, aby historická minulosť spojená s danými pamiatkami, čo najskôr upadla do zabudnutia. Cieľom je zároveň nahradenie umeleckých pamiatok takými symbolmi, ktoré nesú odkazy novej idey. Prítomnosť pamiatok spomínajúcich nedávnu minulosť totiž bráni odstráneniu starých tradícií a ich premene, ako aj vytvoreniu nového historického pohľadu .

Po skončení prvej svetovej vojny vznikli nástupnícke štáty, v ktorých bolo zaznamenaných medzi rokmi 1918-1928 ničenie množstva (minimálne 120) maďarských umeleckých pamiatok. Keď sa daná pamiatka v týchto štátoch úplne nezničila,  bola prestavaná do inej podoby. Tá už však niesla úplne iný odkaz, ako pôvodné umelecké dielo. Za obeť padli predovšetkým maďarské pamätníky pripomínajúce revolúciu v rokoch 1848-49. Zničené boli však aj pamätníky nemaďarských osobností (napr. cisára Františka Jozefa I., kráľovnej Márie Terézie, cisárovnej Alžbety-Sissi atď.), teda všetky také umelecké diela, ktoré nejakým spôsobom pripomínali Uhorsko a časy Rakúsko-uhorskej monarchie. Absurdné je, že za obeť padli dokonca aj cirkevné sochy a pamiatky (napr. socha Svätej Panny Márii v Nitre).

Maďarsko verejne protestovalo proti ničeniu umeleckých diel. Trianonský diktát však neumožňoval odvoz umeleckých diel do Maďarska, ako ani ich odovzdanie či predanie Maďarsku.
Nasledujúca mapa znázorňuje miesta na území dnešného Slovenska, kde došlo k zbúraniu či poškodeniu sôch a pomníkov. Zoznam nie je úplný, pretože nemáme o všetkých činoch písomný záznam.
Obr. Mapa zničených a poškodených maďarských umeleckých pamiatok na území dnešného Slovenska medzi rokmi 1919-1928

Zoznam miest:

Bratislava – Nitra – Zobor – Nové Zámky – Tekovské Lužany – Veľké Vozokany – Trenčín – Piešťany – Necpaly – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Krásna Hôrka – Dobšiná – Zborov – Michalovce – Bardejov – Rožkovany – Spišská Nová Ves – Giraltovce – Levoča – Gerlachovský vrch – Zvolen – Brezno – Gemer – Banská Štiavnica – Banská Bystrica – Kremnica – Stropkov – Košice