Ne, 21. júla 2024.

Kor/ridor – dejiny bez predsudkov

Nový historický časopis

Nové štvrťročné periodikum s význačným menom Kor/ridor má už za sebou štyri čísla. Nový historický časopis, ktorý vychádza raz v maďarčine, raz v slovenčine, vznikol v spolupráci Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VÚ CSSM), Historického ústavu SAV (HÚ) a za podpory Centra spoločenských vied Maďarskej akadémie vied (CSV MAV) a slovenského Fórum Inštitútu.

Obsah časopisu píšu a tvoria slovenskí a maďarskí historici. Hlavným cieľom časopisu je zmapovať národné dejiny, riešiť pálčivé historické témy a zmeniť zaužívaný, jednostranný výklad dejín oboch národov. V poslednom čase sa síce zintenzívnili kontakty historikov, ale ešte stále chýba otvorená diskusia. Nestačia výročné stretnutia a konferencie, ale už bolo treba vytvoriť platformu pre písomné polemiky. Preto časopis dáva priestor pre pravidelnú a vzájomnú odbornú interakciu národných historiografií, ale aj pre najnovšie historické štúdie, práce. Sám názov časopisu vypovedá o stave historiografie medzi národmi, chce zbúrať stáročné odborné, historické bariéry a spojiť sa na chodbe, ktorá spája a preklenie rozdiely. Chodba, kde sa dá polemizovať a diskutovať.

V rámci historických štúdií tu našli svoje miesto medzi „známymi“ historikmi ako Attila Simon, Štefan Šutaj, Daniela Kodajová, Tibor Pichler, mladí historici, ako László Vörös, József Demmel, Miriam Viršinská, Anikó Hajdú a iní. Témy sú zaujímavé, ako napríklad Slovensko-maďarské historické paralely a konflikty od Štefana Šutaja (2014/2), Branislav Varsik a pomník Márie Terézie v Bratislave od Petra Macha (2014/1) atď.

Okrem vedeckých štúdií sa tu našlo miesto aj pre odbornú kritiku a recenziu historických kníh, na polemiku o nových bádateľských prácach, monografiách.

Prínosom časopisu je aj to, že v rubrike Portrét dáva a plánuje dať priestor na predstavenie známych a menej známych historikov, vedcov. V prvom čísle to bol Miroslav Kmeť, v druhom Géza Pálffy, v treťom Tibor Pichlert a György Kövér.

László Szarka, odborný pracovník Historického ústavu MAV, na prezentácii časopisu v máji poznamenal, že odborná diskusia, ako aj vzájomná konštruktívna kritika predstavuje jedinečný spôsob, ako sa posunúť bližšie k akceptovaniu a pochopeniu slovenských a maďarských pozícií pri bádaní uhorských, maďarských alebo československých, či aj slovenských dejín.
Editormi časopisu sú József Demmel (VÚ CSSM) a Tünde Lengyelová (HÚ SAV). Podľa ich slov časopis pomáha spoznať výsledky najnovších bádaní slovenskej a maďarskej historickej vedy v reálnom čase.

Ročník 2014 časopisu, ako aj celý projekt KOR/RIDOR má šancu byť unikátnym priestorom na odborný dialóg medzi slovenskými a maďarskými historikmi.

Prvé štyri čísla dvojjazyčného historického časopisu Kor/ridor si môžete stiahnuť z webovej stránky:

www.kor-ridor.eu/sk
Mgr. Ľudovít Kossár