Ut, 18. júna 2024.

Čo ak mi úradník povie, že nie je povinný rozprávať po maďarsky? Alebo že ani nevie po maďarsky?

Toto nemá vplyv na vaše práva. Síce zákon nevyžaduje od jednotlivých úradníkov znalosť jazyka menšiny, ale úrady nachádzajúce sa na Maďarmi obývaných častiach Slovenska musia zabezpečiť podmienky pre používanie maďarského jazyka. Najjednoduchší prípad je pravdaže ten, ak daný úradník, či jeho kolega vedia po maďarsky. Ale keby nevedeli, úrad musí zabezpečiť na svoje náklady tlmočníka, aby ste Vy mohli využiť to, na čo máte zo zákona nárok. Toto pre Vás nemôže znamenať žiadnu nevýhodu, alebo oneskorené vybavenie Vašich záležitostí. Keď sa stretneme s takým úradníkom, ktorý nevie po maďarsky, Vy sa aj tak domáhajte svojich práv na používanie vlastného jazyka. Tým budete motivovať úrady, aby zamestnali vo svojich inštitúciách ľudí, ktorí vedia komunikovať aj po maďarsky.

Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
§7
(1) Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi používajú aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyk menšiny.
(2) Orgán verejnej správy v obci podľa § 2 ods. 1 je povinný vytvárať podmienky na používanie jazyka menšiny podľa tohto zákona a osobitných zákonov.

Zdroj: Nyelvi jogok Szlovákiában (vydáva Fórum inštitút pre výskum menšín).