Ut, 18. júna 2024.

Nevznikne Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Strana Most-Híd navrhla vydanie zákona o zriadení Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. V parlamente sa návrh dostal do druhého čítania, ale vláda napokon s návrhom nesúhlasila.

Fond by mal podľa strany Most-Híd zabezpečiť systematickú podporu umeleckých a vedeckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu národnostných menšín. Cieľom je systematické a spravodlivé prerozdelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na transparentné a efektívne podporovanie kultúry, kultúrnych aktivít národnostných menšín. Išlo by o verejnoprávnu inštitúciu zriadenú ministerstvom kultúry, čím by podľa jeho predkladateľov nahradil časť neprehľadného dotačného systému ministerstva.

„Účelom fondu je predovšetkým zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj kultúrnej identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ďalej výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, ako aj rozvoj a podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami či etnickými skupinami, a to všetko prostredníctvom navrhovaného dotačného systému,“ vysvetľovali poslanci strany Most-Híd.

Úrad vlády ako gestor uvedenej problematiky však považuje predložený návrh za nesystémový krok, keďže sa dotýka len jednej z oblastí komplexnej problematiky práv národnostných menšín. Ministerstvo kultúry (MK) SR poukazuje na jeho závažné legislatívne a právne nedostatky a rozpor s inými právnymi predpismi. „V návrhu absentujú niektoré nevyhnutné úpravy, ako sú chýbajúce kompetencie orgánov fondu a ich vzájomné prepojenie, obsahuje aj viacero rozporov a vzájomných disproporcií,“ upozorňuje ďalej ministerstvo.

Informácie z: www.sme.sk; www.teraz.sk