Po, 15. apríla 2024.

Po anglicky áno, po maďarsky nie!

Zákazníkov bratislavského nákupného centra Aupark víta niekoľko dní informačný panel hlásajúci vianočné prianie Veselé Vianoce! v piatich jazykoch. Vianočný pozdrav uverejnilo vedenie v slovenskom, anglickom, nemeckom ba dokonca aj v španielskom a francúzskom jazyku, jedine maďarská verzia chýba. Popritom v Bratislave žije okolo 15 000 Maďarov, medzi ktorými sú určite aj stáli zákazníci nákupného centra Aupark.

Aktivisti mládežníckeho združenia Via Nova sa rozhodli napísať otvorený list vedeniu nákupného centra, s prosbou o vyloženie vianočného pozdravu aj v maďarskom jazyku. Známa aktivistická skupina chce tak vedenie upozorniť na tento nedostatok a zároveň neúctu voči maďarským zákazníkom a občanom Slovenska. Umiestniť nápisy v rôznych jazykoch je veľmi pekné gesto od spoločnosti, a vyjadruje úctu vedenia voči materinskému jazyku svojich zákazníkov.

Práve z tohto dôvodu bolo veľkým sklamaním, že popri slovenskom, anglickom, nemeckom, španielskom, ba aj francúzskom jazyku sa nejako zabudlo na jazyk maďarský, ktorým rozpráva počtom najväčšia menšina na Slovensku. Pritom do nákupného centra Aupark chodí veľa maďarských zákazníkov z Bratislavy aj z okolia. Zároveň samotná Bratislava je mestom bohatým na maďarské kultúrne dedičstvo a umelecké pamiatky, mimo toho bola stáročia korunovačným mestom Uhorska.

Veľmi častým argumentom pri otázke, prečo sa neumiestnil text aj v jazyku maďarskej menšiny, uvádza nedostatok miesta na danom objekte. V tomto prípade ale informačný panel obsahuje texty v jednotlivých jazykoch až dvakrát. Nedostatok miesta teda nemohol byť dôvodom.

Aktivisti veria, že po prečítaní listu si vedenie uctí aj svojich maďarských zákazníkov umiestnením nápisu „Veselé Vianoce“ aj v maďarčine.