Ut, 18. júna 2024.

Gyimesi chce od štátu pre Csemadok 300-tisíc eur ročne

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok by mal zo štátneho rozpočtu ročne dostávať sumu 300-tisíc eur. V zákone o finančnej podpore Csemadoku to navrhol poslanec György Gyimesi (OĽaNO), ktorý do Národnej rady podal návrh zákona o finančnej podpore pre Csemadok.

Podľa Gyimesiho návrhu by Csemadok dostával z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry spomínaný príspevok 300-tisíc. Poslanec chce zákonom vytvoriť právny rámec garancie pravidelného každoročného finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry pre Csemadok.

„V minulosti dostával Csemadok finančný príspevok na svoje fungovanie od štátu, avšak v roku 1996 bola táto finančná dotácia zrušená. Návrhom zákona sa plánuje nadviazať na pretrhnutú kontinuitu tejto finančnej výpomoci a opätovne zaviesť štátny príspevok poskytovaný tomuto zväzu,“ uviedol poslanec Gyimesi, ktorý už podal návrh zákona o finančnej podpore pre Csemadok.

Csemadok podľa neho zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní a rozvíjaní národnej identity, kultúry a spolupatričnosti Maďarov žijúcich na území SR a obhajovaní ich spoločenských záujmov. „V súčasnosti existuje ako občianske združenie s 53-tisíc členmi a viac ako 400 miestnymi lokálnymi organizačnými jednotkami pôsobiacimi na území celého Slovenska,“ uviedol poslanec v odôvodnení návrhu.

Návrh zákona tiež popisuje činnosť Csemadoku, ktorý organizuje osvetovú činnosť Maďarov na Slovensku a obhajuje ich záujmy, rozvíja jazykovú kultúru Maďarov na Slovensku, organizuje podujatia, ako aj „vyvíja činnosť v záujme sprístupnenia a zveľaďovania hodnôt hmotnej a duchovnej kultúry Maďarov“. Zákon by mohol byť v prípade schválenia účinný od 1. januára 2022.

„Tento návrh v žiadnom prípade nejde proti záujmom Matice slovenskej, nejde voči záujmom Slovenskej republiky a ani občanom Slovenskej republiky. Je to akési vyjadrenie toho, že aj táto kultúrna inštitúcia, so všetkými svojimi zväzmi si zaslúži byť financovaná zo štátneho rozpočtu,“ uviedol Gyimesi v máji 2021.

Matica slovenská: Štát financuje aktivity Csemadoku neporovnateľne lepšie než matičnú kultúru

Verejnoprávna ustanovizeň Matica slovenská v apríli 2021 upozornila „na nespravodlivo nízke financovanie slovenskej národnej, matičnej kultúry v porovnaní so štedro financovanými aktivitami organizácií národnostných menšín zo štátnych fondov“. Matica slovenská v súvislosti s financovaním Csemadoku hovorí, že jej bola v tomto roku znížená prevádzková dotácia zo strany štátu o takmer 400-tisíc eur a pociťuje preto ekonomické problémy.

Podľa správcu Matice slovenskej Maroša Smolca je návrh zákona na financovanie menšinového občianskeho združenia Csemadok dôkazom toho, že štát disponuje prostriedkami na podporu kultúry vo všeobecnosti.

Preto úplne nerozumieme, prečo práve kultúrnej ustanovizni slovenského národa bola v tomto roku dotácia znížená. Financovanie oboch kultúrnych inštitúcií by malo byť pomerné – podľa počtu obyvateľstva v Slovenskej republike,“ povedal Smolec.

Ako ďalej uviedol, verí, že štát v budúcom roku podporí Maticu ako verejnoprávnu inštitúciu vyššou sumou. Správca Matice priblížil, že štandardnú výšku dotácie 1 494 000 eur sa podarilo na základe rokovaní s predstaviteľmi štátu v jednotlivých rokoch dodatočne zvýšiť, čo Matici pomohlo udržať jej ročné rozpočty v prijateľných hraniciach. Za zlomový označil Smolec tento rok, keď sa dotácia „drasticky“ znížila o 23 percent.

Zdroj: SITA, TASR

    Related Posts

    Sándor Varga: CSEMADOK
    Jenő Görföl: Ľudové umenie, folklór
    Eleonóra Sándor: Zmena režimu Maďarskými očami