Ne, 21. júla 2024.

Dedenie inominátnych nehnuteľností

Nadväzujúc na predošlý článok pokračujeme v téme Benešových dekrétov a ich vplyvu na pozemkové otázky. O otázke dedenia inominátnych nehnuteľností píše právnik Olivér Bakos. V zmysle spomínaného zákona č.180/1995 Z.z. vo väčšine katastrálnych území...
Read More