St, 19. júna 2024.

199. výročie narodenia Mihálya Tompu

Pred 199 rokmi – 28. septembra 1817, sa v Rimavskej Sobote (Rimaszombat) narodil významný uhorský básnik a reformovaný kňaz Mihály Tompa. Tompa sa pokladá za významného predstaviteľa ľudovo-národnej poézie, keďže v centre...
Read More

Kálmán Mikszáth a slovenskí rodáci

O Kálmánovi Mikszáthovi (1847-1910) sa častokrát hovorí, že je jedným z najväčších románopiscov maďarskej literatúry. Jeho tvorba je zameraná predovšetkým na predstavenie každodenného života sedliakov ako aj nižšej vidieckej šľachty žijúcej...
Read More

Hrdý hrad Krásna Hôrka

Hrad Krásna Hôrka, ležiaci na území južného Slovenska (Rožňavský okres) je z hľadiska maďarskej historickej pamäte jedným z najdôležitejších turistických stredísk. K vytvoreniu kultového miesta hradu prispeli maďarský spisovateľ Mór...
Read More