Pi, 29. septembra 2023.

Pôvod vianočných trhov

Keďže vianočné sviatky boli pôvodne spojené s cirkevným sviatkom, ich oslava sa sústreďovala do vnútorného prostredia kostolov. V kostoloch sa v tomto období organizovali dramatické hry s biblickým námetom. Od...
Read More

Maďarské vianočné tradície

Vianočné sviatky u Maďarov, podobne ako aj u iných európskych kultúr, predchádza dlhšia etapa adventu. S týmto cirkevným sviatkom sa spájajú dramatické ľudové tradície, ktoré oživujú jednotlivé biblické príbehy spojené...
Read More