Je pravda, že by spolu Slováci a Maďari žili v pokoji, nebyť politikov?


Radi by sme povedali, že táto populárna fráza obstojí, ale v skutočnosti národnostné konflikty boli, sú aj budú. Nenávisť má mnoho podôb, od susedských konfliktov na dedine až k otvorenému rasizmu v spoločnosti. Dôvody konfliktov, ale aj ich riešenia sú komplikované, no politici svojimi činmi určite nepomáhajú. Problémy zjednodušujú, snažia sa ponúkať lacné heslá a jednoduché východiská. Ak ide o problémy etnického charakteru, nesystémové riešenia často vyvolávajú ďalšie konflikty. V prípade spolužitia Maďarov a Slovákov nie sú dôležité ani tak vzájomné sympatie, ako skôr rešpekt, úcta, pochopenie motívov správania toho druhého a odstránenie komunikačných bariér. Práve preto sme vytvorili túto stránku.