Prečo je dôležité, aby sa zachovala etnická rôznorodosť Slovenska?


Maďari žijúci na Slovensku nie sú prisťahovalcami, ale žijú na tomto území stáročia. V 20. storočí sa niekoľkokrát menili hranice na južnom Slovensku, niektorí staršíobčania môžu o sebe povedať,že žili v niekoľkých štátoch, aj keď sa paradoxne nikdy nikam nesťahovali. Z pohľadu Maďarov je teda prirodzené, že tu chcúžiť aj naďalej a chcú si pri tom zachovať svoju kultúru a identitu.

Z hospodárskeho pohľadu je pre Slovensko tiež dôležité, aby sa zachovala etnická rôznorodosť krajiny. Ľudia v pohraničnom území ovládajúci obidva jazyky a prispievajútak vytvárať obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom.

Príklady z moderných a vyspelých krajín ukazujú, že ak sa štát zachováveľkoryso k svojim národnostným menšinám – neurýchľuje ich asimiláciu, naopak, pomáha zachovávať rôznorodosť– budú mať aj menšiny pozitívnejší vzťah k štátu. Budú tu rozvíjať podnikateľskéčinnosti, platiť viac daní a celkovo viac prispievať k hospodárskemu rastu Slovenska. V opačnom prípade sa môžu prejavovaťnegatívne tendencie, ako je napríklad odchod mladých, šikovných členov národnostných menšín zo Slovenska.