St, 29. mája 2024.

Čo je národ a kto je jeho členom?

V stredoveku sa za národ považovala šľachta slúžiaca jednému panovníkovi. Išlo teda hlavne o označenie stavovského pôvodu obyvateľa určitej krajiny. V Uhorsku boli členmi Natio Hungarica všetci šľachtici bez ohľadu...
Read More

Hľadajúc konsenzus

Šamorín a Brusel. Dve kľúčové mestá v živote Edit Bauer. Prvé považuje za dôležité miesto svojho detstva a dospelosti, kam sa vždy rada vracia, pretože ju tam čakajú. K centru Európskej únie ju zasa viažu...
Read More