So, 20. júla 2024.

Aké väzby môžu vôbec existovať medzi Maďarmi na Slovensku a Maďarskom?

Väzby sú rôznorodé, závisia od životných príbehov jednotlivcov či ich svetonázoru. Pomerne veľa Maďarov má príbuzných v Maďarsku. Mnoho rodín oddelili od seba historické udalosti: zmena hraníc po roku 1920 či výmena obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Niektorí nemajú žiadne rodinné väzby spoza hraníc, ale citovú väzbu k Maďarsku udržiavajú, pretože je im blízka maďarská história, ľudové tradície či kultúra. Väzby môžu byť aj čisto ekonomické. Na juhu Slovenska, kde  sa nachádzajú chudobnejšie regióny, je občas práca v Maďarsku jedinou šancou na dôstojný život. Citovú väzbu teda každý Maďar prežíva inak.

    Related Posts

    O dvojakom metri pri zákone o štátnom občianstve
    Dvojaké občianstvo a Maďari na Slovensku
    Vianočný stôl – maďarské ľudové tradície a povery