St, 29. mája 2024.

Dá sa na Slovensku získať občianstvo druhého štátu – napríklad Maďarska?

Novela zákona dopĺňa nový spôsob straty občianstva. Doteraz mohli občania o svoje občianstvo prísť prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť, po novom ho môžu stratiť aj „nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle“. Podľa súčasných kritérií sa dá občianstvo cudzieho štátu bez straty slovenského občianstva získať iba v špecifických prípadoch. Napríklad z dôvodu manželstva alebo v prípade, že príslušné dieťa sa narodí v zahraničí. Občania, ktorí získali dvojité občianstvo pred prijatím zákona, svoje občianstvo novelou nestrácajú. Ten, kto od roku 2010 získa z vlastnej vôle občianstvo iného štátu – napríklad Maďarska – podľa oficiálneho stanoviska stratí to slovenské. Zmenu môže priniesť rozhodnutie Ústavného súdu o ústavnosti slovenského nariadenia, podľa ústavy totiž nikomu nie je možné odobrať slovenské občianstvo proti jeho vôli. Príslušné zákony môže zmeniť aj slovenská vláda.

    Related Posts

    O dvojakom metri pri zákone o štátnom občianstve
    Dvojaké občianstvo a Maďari na Slovensku
    Možnosti a hranice (3. časť)