So, 20. júla 2024.

Ohrozuje suverenitu krajiny inštitút dvojitého občianstva?

Podľa jednej, pomerne rozšírenej teórie je dvojité občianstvo nástrojom maďarskej iredenty. Slúži na to, aby sa občania mohli vyhovárať na svoje cudzie občianstvo v prípade problémov so zákonom, resp. vyvolávali medzinárodné škandály alebo ignorovali slovenské zákony. Ako sme už v krátkosti spomenuli, dvojité občianstvo negarantuje žiadne dodatočné práva na území Slovenskej republiky. Zákony platia rovnako pre každého občana. Dvojité občianstvo nielenže neohrozuje suverenitu štátu, ale v niektorých prípadoch môže posilňovať vzťahy so Slovenskom – keď niekto cíti potrebu získať občianstvo druhej krajiny, nestráca občianstvo materskej krajiny. V prípade žiadateľov maďarského občianstva Slovensko paradoxne samo oslabuje väzby s dotyčnými, lebo im odoberie slovenské občianstvo. Treba povedať, že ani občania bez slovenskej štátnej príslušnosti žijúci na Slovensku neznamenajú hrozbu pre územnú integritu. Stačí si pozrieť situáciu v maďarskej obci Rajka – v ktorej sa kvôli slovenským prisťahovalcom z Bratislavy zmenili etnické pomery, ale nikomu nenapadlo, že by to mohlo znamenať bezpečnostné riziko pre Maďarsko.

    Related Posts

    O dvojakom metri pri zákone o štátnom občianstve
    Dvojaké občianstvo a Maďari na Slovensku
    Možnosti a hranice (3. časť)