So, 20. júla 2024.

Aký je rozdiel medzi štátnou príslušnosťou a národnosťou?

Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi štátom a občanom založený na právach a povinnostiach občana, kým národnosť znamená príslušnosť k nejakej etnickej skupine, ktorej členovia majú spoločnú kultúru a jazyk.
Mätúce môžu byť anglické ekvivalenty týchto pojmov. Niekedy sa anglický pojem „nationality“ nesprávne prekladá do slovenčiny ako národnosť, správny slovenský preklad je štátna príslušnosť. Synonymom anglického „nationality“ je „citizenship“, ktorý má v slovenčine tiež význam štátna príslušnosť. Anglickým ekvivalentom národnosti je „ethnicity“.
Odhady tvrdia, že dnes žije na našej planéte asi miliarda ľudí, ktorá nepatrí k väčšinovému národu v štáte, v ktorom žije, ale k niektorej menšine.
Na území južného Slovenska žije približne 460-tisíc občanov Slovenska so slovenskou štátnou príslušnosťou, ale s maďarskou národnosťou.

    Related Posts

    Slováci v Maďarsku
    Kde žijú Slováci v Maďarsku?
    Žijú Maďari ozaj iba na vidieku?
    Kde všade žijú Maďari?