St, 29. mája 2024.

Je politika maďarských strán na Slovensku len o jazykových a kultúrnych otázkach?

Maďarské politické strany sa často spájajú s jazykovými a s kultúrnymi otázkami, ktoré sú pre ne dôležité. Majú v nich odlišné postoje od ostatných strán, čo často vedie ku konfliktom. Toto je zrejme vážny dôvod, prečo sa v médiách veľmi často spomínajú práve v súvislosti s touto tematikou. Bol by však veľký omyl myslieť si, že ostatné, napríklad ekonomické, otázky pre ne nie sú dôležité. Práve naopak, v ich agende a v komunikácii s voličmi majú ekonomické otázky dôležité postavenie, veď aj pre zlú hospodársku situáciu na juhu Slovenska majú pre voličov veľký význam.

Tiež nie je pravda, že ekonomické a „národnostné“ otázky si protirečia, ak sa niekto zaujíma napríklad o nezamestnanosť alebo o dvojjazyčné tabule. Práve naopak, tieto otázky sa dopĺňajú. Neumožnenie používania menšinových jazykov v úradnom styku v praxi a ekonomické zanedbávanie južného Slovenska (výstavba diaľnic, investičné stimuly) majú rovnaký zdroj, sú znakom toho, že sa štát dostatočne nestará o záujmy menšín.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Živá reťaz pre naše školstvo aj v Komárne