So, 20. júla 2024.

Výučba slovenčiny hravou formou

Adriana Bakošová (Bakos Adri) je učiteľkou slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Keďže sama dobre pozná ťažkosti, ktorými žiaci pri vyučovaní slovenčiny bojujú, rozhodla sa na svojich hodinách zaviesť veselé a kreatívne pomocné aktivity. Tieto milé hry napomáhajú deťom nielen v rýchlejšom osvojení si daného jazyka, ale zvýšia im aj sebavedomie a motiváciu. Po úspešnej aplikácií týchto cvičení sa ich rozhodla zverejniť aj na svojej internetovej stránke s názvom „Szlovákul játékosan” teda „Hravo po slovensky”.

Pani Adriana na svojej stránke o sebe píše: „ Študovala som na Univerzite Jánosa Selyeho odbor angličtina – slovenčina. Štúdium čohokoľvek som vždy brala ako koníček, pretože veci sa dajú zvládnuť oveľa ľahšie a rýchlejšie, ak ich človek nerobí z donútenia. Toto ma motivovalo aj vtedy, keď som začala vyučovať. Chcela som, aby študenti na hodiny chodili radi a spravila som všetko pre to, aby boli hodiny zážitkom nie len pre nich, ale aj pre mňa. V tomto mi veľmi pomohol intenzívny mesačný kurz (TEFL), ktorý som absolvovala v Grécku. Hŕstka profesorov z Anglicka sa nás snažila naučiť, ako máme vyučovať angličtinu ako cudzí jazyk tak, aby študenti nezdupkali po druhej hodine. Tieto metódy sa snažím aplikovať aj pri výuke slovenského jazyka a aj pri príprave tejto webovej stránky.”

Prípravu takejto stránky plánovala už dlho. Dôvodom bol nedostatok materiálu na osvojenie si a precvičovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Na stránke sa nachádzajú úlohy, ktoré sú sústredené na tie gramatické javy, s ktorými má väčšina maďarských študentov problém. Popri gramatike stránka obsahuje aj články na dvoch jazykových úrovniach s prekladom ťažších slov do maďarčiny, rôzne spôsoby precvičovania slovnej zásoby (od šibeničky počnúc po pexeso). Zároveň sa tu nájdu aj cvičenia pre maturantov, ktorí sa pripravujú na maturity zo slovenskej literatúry. Stránka je však vhodná aj pre tých, ktorí radi testujú svoje všeobecné znalosti. Používanie stránky a akékoľvek šírenie jej obsahu je zadarmo (aj po registrácii).

slider_2

„Radšej sa ani neozvem, aby sa mi nevysmiali“. Autorka stránky sa snaží pomôcť žiakom k lepšiemu osvojeniu si slovenského jazyka.

Zábavné úlohy a cvičenia

Na ľavej strane stránky sa nachádza menu, kde nájdeme jednotlivé kategórie. Prvá kategória má názov „Olvasnivaló“ (Na čítanie) a nachádzajú sa tu krátke texty s rôznou tematikou rozdelené na dva typy, pre úroveň stredných škôl a pre pokročilých. Treba pochváliť výber praktických tém ako Cestovanie, Voľný čas, Knihy, Filmy, Bulvár, Hudba, Umenie, Dejiny atď. Po kliknutí na príslušný tematický okruh sa nám objavia zábavné texty s jednoduchým a ľahko zrozumiteľným obsahom. Texty obsahujú vždy aj niekoľko nových slov mimo základnej slovnej zásoby, ktoré sú farebne vyznačené a po kliknutí myšou sa pri nich objaví aj ich význam v maďarskom jazyku.

V časti „Előadások“ (Prednášky) sa nachádzajú krátke videá so známych filmov či pesničiek. Úlohou je pozrieť si video a na základe toho potom odpovedať na otázky. Pochopenie obsahu počutého textu uľahčuje, že tieto filmy či pesničky sú u mládeže veľmi známe. Otázky a odpovede sú formulované jednoducho a po zodpovedaní otázok sa žiak môže pozrieť aj na vyhodnotenie svojich odpovedí.

Časť „Agytorna“ (Tréning mozgu) je zameraná na gramatiku a je rozdelená na základnú úroveň, úroveň pokročilých, a úroveň stredných škôl. Nájdeme tu úlohy na precvičenie si skloňovania, časovania, úlohy sa/si  a podobne. Všetky cvičenia sa dajú taktiež prekontrolovať vyhodnotením odpovedí. V časti Agytorna másként  (Tréning mozgu trochu inak) sú ďalšie úlohy na precvičenie si gramatických vedomostí.

Veľmi zaujímavá je časť Általános tudás (Všeobecné vedomosti). Žiak tu musí nielen pochopiť dané otázky, ale aby vedel aj na ne odpovedať, musí mať aj vedomosti z daných oblastí (napr. Filmy, Literatúra, Maturita zo slovenčiny, Šport, Zemepis, Sviatky atď.)

Hra Milyen a memóriád? (Akú máš pamäť?) pripomína anglické flashcards, pri ktorých má žiak k obrázkom pripojiť príslušné slovo. Táto hra je zároveň v podobe pexesa, kde si môžu študenti precvičiť aj svoju pamäť. Nájdeme tu praktické témy (napr. Na pošte, V banke, V hoteli, V kuchyni atď.) a k nim patriacu kľúčovú slovnú zásobu.

Idegölő (Žráč nervov) je skupina hier, ktorá môže byť asi najzábavnejšou skupinou hier pre žiakov. Nájdeme tu viacero podkategórii. Napríklad v časti Slang treba priradiť k slangovému slovenskému slovu príslušné spisovné slovenské slovo (napr. Bratislava-Blava; matikár-učiteľ matematiky atď.). Žiak si tým osvojí aj slangové výrazy, ktoré veľa Slovákov denne používa, ale pre Maďarov sú často neznáme. Podobne sú zostavené aj úlohy v časti Hivatalos“ (Oficiálne), kde treba priradiť formálne slovné spojenia k neformálnym (napr. viem po anglicky-ovládam anglický jazyk). Zaujímavá je aj hra „Hivatások“ (Povolania), kde na základe opisu v slovenskom jazyku, musí žiak uhádnuť na aké povolanie sa myslí.

2014-02-16_14-04

Hra Šibenička (Játssz akasztófásat!) je u žiakov veľmi známa. Žiaci si môžu vybrať z rôznych tém (prídavné mená, odevy, v nemocnici, u lekára atď.), aby si precvičili slovnú zásobu zo slovenského jazyka.

Veľmi užitočné sú kategórie „Tanári szoba“ (Zborovňa) a „Teória“ (Teória). Časť Tanári szoba je určená učiteľom, kde sa môžu inšpirovať kreatívnymi hrami a úlohami, ktoré si môžu aj sami doma pripraviť pre svojich žiakov (napr. osemsmerovky, doplňovačky, aktívne počúvanie atď.). V Teórii sú zábavnou a obrázkovou formou vysvetlené gramatické javy slovenčiny. Toto všetko je napísané stručnou, jasnou a jednoduchou formou, kde môže žiak vidieť základné gramatické javy, ktoré si má pri slovenskom jazyku osvojiť.

V poslednej časti „Munkavállalás“ (Zamestnanie) sú praktické slovíčka a slovné spojenia, s ktorými sa žiak môže stretnúť v každodennom živote (napr. Na oprave auta, V banke, Na pošte, V hoteli atď.).

Záver

Nápady a kreativita pani Adriany je skutočne obdivuhodná. Jej metódy sa opierajú o už overené anglické metódy výučby cudzieho jazyka. Tento systém sa zakladá na osvojení si praktických kľúčových slov a slovných spojení, ktoré sú základom každodennej komunikácie. Vyučovanie prebieha metódou hry a nie bifľovaním sa ťažkej gramatiky a slovíčok, čo žiakov len odrádza. Ľahko formulované texty a úlohy určite napomáhajú žiakom v obľúbení si slovenského jazyka a k jej rýchlejšiemu osvojeniu. Tieto úlohy môžeme učiteľom, žiakom ako aj rodičom len vrelo odporúčať.

    Related Posts

    Štúrovo
    Má názov Párkány (slov. Štúrovo) slovenský/slovanský pôvod?
    Prečo majú niektorí Maďari slovansky/slovensky znejúce priezviská?
    Existuje nejaký slovenský dialekt maďarčiny, podľa ktorého je počuť, že ide o Maďara zo Slovenska?