St, 29. mája 2024.

Sú používanie maďarčiny alebo podpora kultúry dôležitejšie pre Maďarov na Slovensku ako rozvoj hospodárstva?

Občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti sa zaujímajú o rozvoj regiónov v ktorých žijú takisto, ako Slováci. Ekonomické a „národnostné“ otázky si neprotirečia, ak sa niekto zaujíma napríklad o nezamestnanosť môže zároveň podporovať napr. aj dvojjazyčné tabule. Južné Slovensko je prevažne vidiecke; jeho hospodársky a sociálny vývoj nadväzuje na celkové rozdelenie Slovenska na vyspelejšiu západnú časť a menej rozvinutú strednú a východnú časť. Preto, hoci región obývaný Maďarmi vnímame ako jeden homogénny región definovaný maďarskou menšinou a súvisiacimi problémami, ide o veľmi heterogénny región, pokiaľ ide o ekonomické a iné ukazovatele súvisiace s rozvojom. Štát dlhodobo zanedbáva južné okresy v oblasti ekonomických stimulov a investícií do rozvoja hospodárstva. Zo štátnych investícií a dotácií v rokoch 2002-2012, okresy na juhu Slovenska získali len minimum (zdroj: https://bit.ly/2MOo73l). Pokiaľ ide o zahraničné investície, do južných okresov bolo alokovaných iba pribl. 6-7 %, z toho 80 % v západoslovenských okresoch. Preto, rozvoj hospodárstva, zníženie nezamestbanosti a regionálnych rozdielov býva dôležitou agendou politických strán Maďarov na Slovensku aj relevantných organizácií občianskej spoločnosti.

    Related Posts

    Kto obýval Karpatskú kotlinu pred príchodom Maďarov?
    Štúrovo
    Má názov Párkány (slov. Štúrovo) slovenský/slovanský pôvod?
    Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a menné zoznamy Maďarov určených na presídlenie