St, 29. mája 2024.

Dejiny menšinových jazykových práv na Slovensku 1918-2012

Zaujímavá štvorjazyčná publikácia (HU-SK-EN-FR) je bohato ilustrovaná a ponúka historický pohľad na jednu veľmi dôležitú oblasť používania jazykov na území dnešného južného Slovenska obývanom maďarskou menšinou, ktorú nazývame verejným používaním jazyka.

Autormi publikácie sú Ákos Horony (právnik), Örs Orosz (geograf), Zoltán Szalay (právnik), pomocnú roku pri písaní diela poskytli aj historici Attila Simon a Árpád Popély.

Verejné nápisy, úradné a verejné dokumenty nám napovedajú veľa o osude maďarskej menšiny. Viac ako polmiliónová maďarská komunita sa z jedného dňa na druhý ocitla na území inojazyčného štátu. V dôsledku politiky, občas nepriaznivejšej, občas tolerantnejšej, pri budovaní nového slovenského štátu – bola považovaná za cudzí element, ba čo viac, za neustály zdroj nebezpečenstva na vlastnej rodnej zemi.

V roku 1918 sa okamžite objavili nariadenia na používanie oficiálneho jazyka nového štátu, zmeny ktorých boli počas uplynulých 90 rokov na dennom poriadku. Práve preto Vám ponúkame pohľad aj do týchto zmien, nakoľko v zásade právne predpisy určujú aj používanie jazyka na verejnosti. Na druhej strane, právne predpisy sa v každodennom živote nemôžu uplatňovať vždy doslovne. Ich naplnenie môžu občas zmariť reálne okolnosti, napríklad skutočnosť, že daná národnostná menšina nepozná štátny jazyk. Inokedy ani benevolentnejšie zákony neumožňujú používanie menšinových jazykov v praxi, keď sa majú aplikovať v nepriateľskom spoločenskom prostredí. Tento rozpor medzi slovami a skutočnosťou je charakteristický pre celú, takmer storočnú históriu maďarskej menšiny na Slovensku.

Keď však porovnáme samotný obsah právnych predpisov, v ktorých sa formulujú práva národnostných menšín a možnosti používania jazyka národnostných menšín, môžeme skonštatovať, že ich úroveň na dnešnom samostatnom Slovensku ďaleko zaostáva za úrovňou jazykových a menšinových práv, ktoré boli garantované v časoch prvej Československej republiky.
Informácie o objednávke knihy na stránke Inštitútu Fórum pre výskum menšín:

2014-07-11_11-39

2014-07-11_11-42

2014-07-11_12-00

2014-07-11_12-03

    Related Posts

    Používanie maďarského jazyka ako dôvod prepustenia z práce
    Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede
    Je snaha o zavedenie dvojjazyčnosti radikálnou činnosťou?