Ne, 14. júla 2024.

Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede

Nápis železničnej stanice v Dunajskej Strede je od stredy dvojjazyčný, no nie vďaka tolerantnejším úradom ŽSR, ale vďaka „zásahu“ anonymných aktivistov Hnutia za dvojjazyčné južné Slovensko (maď. Kétnyelvű Dél-Szlovákia).

Aktivisti v červených montérkach za bieleho dňa umiestnili na fasáde železničnej stanice v Dunajskej Strede dvojjazyčný nápis s názvom mesta. Stanica bola v uplynulom období konzekventne označená len ako Dunajská Streda, napriek tomu, že až 74,53% tamojšieho obyvateľstva je podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011 maďarskej národnosti. V zmysle jazykového zákona by v podobných obciach mali byť umiestnené dvojjazyčné označenia, ale železnice sa odvolávajú na chýbajúce vykonávacie predpisy k zákonu o používaní jazyka menšín, napriek tomu, že riešenie problému patrí do ich kompetencie.

Hnutie za dvojjazyčné južné Slovensko verí, že situácia sa napriek zbytočnému a nezmyselnému zadrapovaniu sa úradov v posledných rokoch nakoniec vyrieši k spokojnosti občanov. Hnutie chce týmto činom ukázať dobrý príklad a naznačiť, že dvojjazyčnosť je hodnota.

Otázkou ale je, dokedy ostane maďarský nápis na fasáde železničnej stanice, a či aj v tomto prípade zasiahnu slovenské orgány a nápis odstránia, ako to bolo doteraz. Dvojjazyčnosť je však ale skutočne hodnotou a dôkazom kultúrneho spolužitia dvoch národov, ako aj dôkazom vzájomnej tolerancie a rešpektu. Môžeme len dúfať, že táto tolerancia a rešpekt voči menšinám inej kultúry a zvykov bude realitou niekedy aj na Slovensku.

www.dvojjazycne.info, www.ujszo.sk

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Používanie maďarského jazyka ako dôvod prepustenia z práce