St, 29. mája 2024.

Šamorínske osobnosti žiadajú Kaufland o dvojjazyčnosť

Už viac ako 40 Šamorínčanov sa podpísalo pod výzvu adresovanú Paulovi Paulsovi, generálnemu riaditeľovi Kauflandu Slovensko. V otvorenom liste ho žiadajú, aby Kaufland prihliadal na dvojjazyčný a multietnický charakter nášho mesta a zabezpečil vo svojej predajni dvojjazyčné označovanie a tabule. Pod výzvou sú podpísané známe osobnosti žijúce v našom meste.

,,S úctou Vás žiadame, aby ste zaviedli do praxe vizuálnu dvojjazyčnosť vo Vašom obchodnom dome. Žiadame Vás to na základe rovnoprávnosti a tolerancie národností žijúcich v našom meste, čo považujeme za jednu z najdôležitejších hodnôt. Občania maďarskej národnosti tvoria 57,4% z celkového počtu obyvateľov, ktorí vzorne spolunažívajú s obyvateľmi slovenských a iných národností,“ píše sa v liste.

Signatári otvoreného listu ďalej vyjadrili vieru v dobrú vôľu a ochotu obchodného reťazca vážiť si všetkých svojich zákazníkov a ponúkli mu odbornú pomoc v záležitostiach dvojjazyčnosti.

Pod výzvu sa podpísali aj viacerí Slováci. ,,Myslím si, že je to normálne. Žijeme v dvojjazyčnom prostredí a malo by sa na to prihliadať. Odjakživa tu spolunažívalo viacero národov,“ povedal Ján Babej.

Mnohí ho poznajú ako bývalého primátora mesta. V čele Šamorína stál osem rokov.

S exprimátorom súhlasí aj novinár Ján Čikovský. ,,Ja som rodákom zo Spiša. A tam sa rozprávalo po slovensky, nemecky a maďarsky. Pre mňa je to normálne. Som na to naučený. Cítim sa tu doma a automaticky myslím dvojjazyčne,“ povedal J. Čikovský.

Šamorínčan sa obrátil na spoločnosť Kaufland so žiadosťou o reakciu na túto výzvu.

Kaufland doposiaľ neodpovedal. Obchodný dom bude otvorený vo štvrtok 26. februára.

Otvorený list

Vážený generálny riaditeľ!

S radosťou sme sa dozvedeli, že Váš obchodný reťazec si vybral naše mesto ako miesto svojej ďalšej investície. Preto my, dolupodpísaní obyvatelia a predstavitelia civilných a cirkevných organizácií mesta Šamorín, Vás týmto s úctou žiadame, aby ste zaviedli do praxe vizuálnu dvojjazyčnosť vo Vašom obchodnom dome.

Žiadame Vás na základe rovnoprávnosti a tolerancie národností v našom meste, čo považujeme za jednu z najdôležitejších hodnôt. Občania maďarskej národnosti tvoria 57,4% z celkového počtu obyvateľov, ktorí vzorne spolunažívajú s obyvateľmi slovenských a iných národností. Absencia vizuálnej dvojjazyčnosti, ktorej sme svedkami v ostatných obchodoch Kauflandu na južnom Slovensku, môže narušiť túto harmóniu.

S úctou chceme týmto upriamiť pozornosť pána generálneho riaditeľa na skutočnosť, že v prípade odmietnutia vizuálnej dvojjazyčnosti obchodný reťazec Kaufland urazí dôstojnosť nielen obyvateľov maďarskej národnosti, ale každého potenciálneho kupujúceho, ktorému záleží na zachovaní harmónie spolužitia všetkých národností.

Sme presvedčení, že dvojjazyčné reklamné a informačné tabule nachádzajúce sa v obchode sú riešením, ktoré je výhodné aj pre obchodný reťazec Kaufland.

V Šamoríne môžeme nájsť viacero pozitívnych príkladov na dvojjazyčnosť vo sfére podnikania i kultúry. Pre väčšinu miestnych malých podnikateľov je samozrejmé používanie maďarských nápisov, ktoré zvyšujú spokojnosť ich klientov.

Preto si myslíme, že používanie dvojjazyčnosti môže byť vynikajúcou investíciou aj pre Váš obchodný reťazec.

Predpokladáme, že Skupina Kaufland z týchto dôvodov aplikuje prax viacjazyčnej komunikácie v iných, jazykovo heterogénnych regiónoch Európy, ako napríklad v meste Târgu Mureș v Rumunsku (viď príloha).

Ako zainteresovaná strana by sme boli radi, keby sa podobná prax realizovala aj v Šamoríne. V súvislosti s tým by sme poznamenali, že v rámci národnostnej rovnocennosti považujeme za dôležité, aby bolo zobrazenie obidvoch jazykov symetrické, veľkosťou totožné.

Podľa platnej legislatívy dvojjazyčného zákona má Kaufland možnosť vybrať si formu komunikácie na území Slovenska.

Veríme v dobrú vôľu a ochotu Vášho obchodného reťazca vážiť si svojich klientov, a preto dúfame, že si vyberiete možnosť, ktorá uspokojí všetky zainteresované strany.

V znamení partnerstva Vám preto v prípade potreby ponúkame našu odbornú pomoc v záležitostiach dvojjazyčnosti, prekladov a podobne.

S úctou,

Štefan Andrássy, poslanec mestského zastupiteľstva
Ján Babej, bývalý primátor mesta
Hajnalka Baráthová, riaditeľka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Mliečne
Gábor Bárdos, primátor mesta Šamorin
Edit Bauer, poslankyňa mestského zastupiteľstva, byvalá poslankyňa Europského Parlamentu
István Bucsuházy, spoluorganizátor (Somorjai Kaszinó)
Ladislav Czafik, poslanec mestského zastupiteľstva
Ján Čikovský​, novinár​
Márton Domsitz, poslanec mestského zastupiteľstva
Tibor Duducz, poslanec mestského zastupiteľstva
Pavel Élesztős, poslanec mestského zastupiteľstva
Árpád Érsek, poslanec Národnej Rady SR, predseda miestneho klubu Most-Híd v Šamoríne
Zoltán Faragó, poslanec mestského zastupiteľstva
András György, pastor miestneho zboru reformovanej cirkvi
Angéla Jágerová, poslankyňa mestského zastupiteľstva
Robert Keresztes, poslanec mestského zastupiteľstva
Árpád Kiss, predseda (Občianske združenie Vox Samarie)
Koppány Kovács, poslanec mestského zastupiteľstva
Marián Libič, kaplan miestnej rímskokatolickej farnosti
Attila Lovász, novinár
János Méry, poslanec mestského zastupiteľstva
Szabolcs Mózes, novinár​
Pavol Myjavec, farár miestnej rímskotalickej farnosti
Jozef Nagy, poslanec mestského zastupiteľstva
Péter Nagy, predseda (Základná Organizácia Csemadok Šamorin)
Károly Nyárfás, spoluorganizátor (Somorjai Kaszinó)
Csaba Orosz, zástupca primátora
Örs Orosz, konateľ Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku
László Öllös, politológ
Tibor Pogány, poslanec mestského zastupiteľstva
Jozef Schnobl, starosta obce Hamuliakovo
Attila Simon, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín
Agneša Tóthová, predsedníčka (Občianske združenie Pre Šamorin)
Imrich Tóth, poslanec mestského zastupiteľstva
János Trencsík, riaditeľ Gymnázia Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským
Lajos Tuba, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Šamorín
Ľudovít Ürge, poslanec mestského zastupiteľstva
Magdaléne Vajasová, riaditeľka Základnej školy Mateja Bela
Renáta Varga, poslankyňa mestského zastupiteľstva
Renáta Vašinová, predsedníčka (Kultúrna brigáda – Šamorín)
Gábor Veres, poslanec mestského zastupiteľstva
László Végh, riaditeľ knižnice Bibliotheca Hungarica

www.samorincan.sk | Šamorínske osobnosti žiadajú Kaufland o dvojjazyčnosť

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede