St, 19. júna 2024.
Výstava v kaštieli Betliari

„Jej Veličenstvo kráľovná“ – výstava v kaštieli Betliari

Letná sezóna 2015 sa nesie v kaštieli Betliar v znamení legendárnej kráľovnej Alžbety, známej pod menom Sisi. Najnovšia výstava Múzea Betliar s názvom „Jej Veličenstvo kráľovná“ bola otvorená 4. júna. Na slávnostnom otvorení bol prítomný György Habsburg, ďalej zástupcovia Slovenského národného múzea, ako aj zástupcovia ďalších domácich aj zahraničných múzeí, ktoré vypožičali svoje umelecké predmety kaštieľu Betliar. Na vernisáži vystúpila aj operná speváčka Adriana Kučerová. Výstava, ktorej cieľom je predstaviť život kráľovnej Alžbety-Sisi mala už niekoľko tisíc návštevníkov.

György Habsburg sa na slávnostnom otvorení prihovoril prítomným návštevníkom po maďarsky. Medzi inými povedal, že kráľovná Alžbeta bola najpestrejšou členkou svojej rodiny. Kráľovnú už predstavili z rôznych hľadísk, je čas, aby sme jej osobnosť spoznali aj z nového uhla pohľadu. Alžbeta-Sisi totiž bola tvrdá politička, ktorej sa podarilo dosiahnuť mier v Rakúsko-Uhorskej monarchii, čo bolo v tých časoch neľahkou úlohou. György Habsburg sa na záver pochvalne vyjadril aj o súčasnom dobrom stave kaštieľa Betliar.

Že prečo práve v kaštieli Betliar sa uskutočnila táto unikátna výstava o kráľovnej Alžbete? Kaštieľ Betliar je totiž jediným kaštieľom na Slovensku, kde pôvodné zariadenie a zbierka zostali takmer nedotknuté. Veľa predmetov tejto zbierky (umelecké predmety, fotografie) sa spájajú s kráľovnou Alžbetou, rozprávajú nám o jej osobnosti, o jej dobe, o ľuďoch, s ktorými udržiavala vzťah a boli súčasťou jej životnej cesty. S kaštieľom Betliar sa úzko spája aj osobnosť Gyulu Andrássyho (bol bratom majiteľa kaštieľa Betliar), vynikajúceho štátnika, ako aj politického a intelektuálneho spoločníka kráľovnej.

„Alžbeta bola oveľa viac uhorskou kráľovnou, ako rakúskou cisárovnou. Politiky sa síce zúčastnila len na krátky čas, ale o to aktívnejšie a úspešnejšie. Výstava o živote kráľovnej v širšom kontexte predstavuje aj to, ako sa stredná Európa menila v polovici 19. storočia, začínajúc od čias nepokojných revolučných rokov, cez rakúsko-maďarské vyrovnanie, až po začiatok nového storočia. Toto ako keby spečatilo aj celý život Alžbety, až po jej tragickú smrť.“ povedal Gyula Barczi, riaditeľ múzea Betliar.

Niekoľko stoviek umeleckých predmetov, fotografií a malieb sprostredkovali zo svojich zbierok viedenské, maďarské ako aj domáce múzeá. „Je veľa takých umeleckých predmetov, ktoré sa nachádzali doteraz len v skladoch. O mnohých takýchto predmetoch kolegovia z múzea ani nevedeli, že existujú. Medzi ne patrí malá textilná relikvia z roku 1898, kedy kráľovná Alžbeta umrela. Z jej šiat, ktoré mala odeté počas miléniových osláv pripravila Ida Ferenczy jednu malú relikviu. Toto sme objavili v Múzeu mesta Bratislava. K tomu patrí ešte jeden list, ktorý Ida Ferenczy napísala grófke Gabrielle Pálffy. Tento list sme tiež vystavili.“ povedal Gyula Barczi.

Výstava „Jej Veličenstvo kráľovná“ v kaštieli Betliar (slovenský preklad v článku):

Na prízemí kaštieľa sú vystavené skutočné unikáty výstavy. Môžeme tu nájsť súkromné listy Sisi a Gyulu Andrássyho (slov. Július Andráši). Zároveň sa tu nachádza aj maľba, o ktorej sa dlho myslelo, že bola niekde ukrytá. „Ide o portrét manželky Gyulu Andrássyho, ktorou bola Katalin Kendeffy. Maľbu namaľoval Franz Lenbach. Od roku 1945 sa tento umelecký predmet pokladá v kruhu domácich aj zahraničných historikov umenia za ukrytý.“ povedal riaditeľ múzea.

Kráľovský kaštieľ v Gödöllő vypožičal na výstavu 26 umeleckých predmetov. „Máme tu porcelán Herendi, ako aj porcelán s monogramom Františka Jozefa. Manufaktúra porcelánu Herendi má vzor aj pre Gödöllő, ktorý vznikol vyslovene pre kaštieľ Gödöllő. V tomto kaštieli totiž používal tieto predmety kráľovský pár.“ povedal Tibor Gönczi, výkonný riaditeľ Kráľovského kaštieľa v Gödöllő.
Kurátori výstavy (Gyula Barczi, Dr. Szilvia Lörinčík, Tímea Máté, Dr. Katarína Takácsová ) rozdelili výstavu do viacerých miestností podľa tematických okruhov.

„V prvej miestnosti predstavujeme vzťahy rodiny Habsburgovcov a Andrássyovcov. Druhá miestnosť je zameraná na mladé roky Alžbety. Napokon tretia miestnosť je zameraná na obdobie rakúsko-maďarského vyrovnania ako aj na korunováciu Alžbety za uhorskú kráľovnú“, uviedla kurátorka výstavy a historička umenia Dr. Szilvia Lörinčík. Práve posledná téma je tou najbohatšou na vystavené umelecké predmety. Po korunovácii si kráľovná Alžbeta z jej 17 dvorných dám vybrala tri dámy práve z rodiny Andrássy. Boli to grófky Gabriella Pálfy, Leontin Weikhman, a Katalin Kendeffy.

V „salóne Sisi“ môžu návštevníci vidieť popri slávnej maľbe Arpáda Fesztyho „Korunovácia kráľovnej Alžbety“ (Erzsébet királyné koronázása) aj portréty spomínaných dvorných dám. Okrem umeleckých predmetov sa na výstave nachádzajú aj predmety zo slávneho filmu Sisi, napríklad prekrásne šaty, ktoré mala na sebe počas nakrúcania Romy Schneider.

Na kráľovskej výstave sa objaví aj dvojníčka Sisy, ktorou je Erika Došeková (Viac: V Betliari hľadali dvojníčku cisárovnej Sissy). Po privítaní hostí a malej prechádzke kaštieľom prijala dvojníčka hostí na audienciu, ktorá sa uskutočnila v zlatom salóne. Dvojníčka Sisi odpovedala na otázky turistov rovno z trónu Františka Jozefa I.. Na otázku, či vie aj po maďarsky Erika odpovedala, že naučila sa už dve vety, ktoré povedala počas svojho výstupu na balkóne kaštieľa. Keď skončí štátnice plánuje sa ale zdokonaliť v maďarčine.

Napriek tomu, že na Slovensku sa o viac ako 10% znížil počet turistov, kaštieľ Betliar už aj minulý rok prilákal svojimi programami do tohto regiónu viac návštevníkov, ako v predchádzajúcich rokoch. V júni čaká návštevníkov kaštieľa „Piknik Andrássy“, v auguste zas korunovačné slávnosti. Výstava s názvom „Jej Veličenstvo kráľovná“ potrvá až do konca septembra.

Informácie z:
Őfelsége a királyné Betlérben.
Jej Veličenstvo kráľovná Alžbeta si „prenajala“ kaštieľ v Betliari.
A kiállítás Erzsébet királynéról a történészek nyelvén.

FOTO: www.slovakia.travel
VIDEO: www.hirek.sk

    Related Posts

    Hrdý hrad Krásna Hôrka
    19. november: Pamätný deň Svätej Alžbety z rodu Árpádovcov
    Bazilika sv. Štefana
    Bazilika sv. Štefana je v desiatke najviac fotografovaných stavieb