Ne, 21. júla 2024.

Ministerstvo zahraničia kritizuje Maďarsko za uznesenie k výročiu Trianonu

18. júna 2019 vyhlásil maďarský parlament rok 2020 za Rok národnej spolupatričnosti, kedy si Maďari pripomenú 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Slovenské ministerstvo zahraničia protestovalo proti tomuto uzneseniu a hovorí o navodení pocitu ohrozenia a diskriminácie menšín v okolitých krajinách.

Maďarský parlament vo svojom uznesení zdôraznil, že dodnes pretrváva neriešiteľnosť politických, ekonomických, právnych a duševných problémov, ktoré spôsobila mierová dohoda. Na základe dokumentu maďarskí poslanci podporujú princíp suverenity štátu a podporu novej stredoeurópskej spolupráce, ktorá ale zároveň rešpektuje oprávnené právo národnostných komunít na sebaurčenie. Podľa uznesenia sa takýmto spôsobom môže prekročiť na osoh každého štátu, národa a národnostnej komunity daného teritória historické dedičstvo národného vylúčenia, pozbavenia práv a obmedzovania.

Ako odpoveď na toto uznesenie slovenské ministerstvo zahraničia hovorí o „jatrení starých rán”. Podľa ministerstva maďarská strana tým negatívne ovplyvňuje vzájomnú dôveru a susedské vzťahy. Rezort považuje za problém, že maďarský parlament hovorí o nevyriešených problémoch a v prípade maďarskej menšiny na Slovensku spomína diskrimináciu a pozbavenie práv. Ministerstvo zahraničia to považuje za nepodložené tvrdenie. „Čo však odmietame, je v uznesení zmienená podpora práva ‚národnostných komunít‘ na sebaurčenie,“ dodáva.

Rezort zdôraznil, že nespochybňuje právo žiadneho štátu na hodnotenie a pripomínanie si rôznych historických udalostí, ktoré môžu jednotlivé štáty vnímať odlišne. „Je však dôležité, aby tieto rozdiely negatívne neovplyvňovali dobrú vzájomnú spoluprácu dnes i v budúcnosti“. Ako podklad pre takúto spoluprácu ministerstvo vníma zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskom a Maďarskom, členstvo v EÚ a NATO, ako aj fungovanie Vyšehradskej štvorky.

Hovorkyňa Mostu-Híd, Klára Debnár o reakcii slovenského ministerstva zahraničia na uznesenie maďarského parlamentu o Roku národnej spolupatričnosti uviedla pre denník Új Szó nasledovné: „Naša spoločná história má viacero takých období, ktoré hodnotia Maďari a Slováci veľmi odlišne. Trianon je jedným z nich. Smútok pre jednu stranu, radosť pre druhú. Pomaly sto rokov po tejto udalosti by sme mali v spoločnej Európe rozmýšľať spoločne a bez napätia. Napríklad aj to tom, ako by sme mohli posunúť dopredu otázku spoločného vyučovania dejepisu”.

Tlačové oddelenie SMK sa k téme vyjadrilo nasledovne: „Reakcia slovenského ministerstva zahraničia na uznesenie maďarského parlamentu o vyhlásení roku 2020 za Rok národnej spolupatričnosti zdá byť podráždená. Vyhlásenie ale zároveň nespochybňuje možnosť na to, aby jednotlivé štáty hodnotili určité historické udalosti odlišne. Trianon je pre maďarský národ nepochybne takou historickou traumou, na ktorú budeme ešte veľmi dlho prizerať inak ako Slováci. Tým, že maďarský parlament v roku 2010 vyhlásil 4. jún za Deň spolupatričnosti, pokúsil sa preobraziť jeho dovtedy negatívny myšlienkový rámec, čo sa za deväť rokov sčasti aj podarilo. Pamätný rok môže byť pre Maďarov vo svete možnosťou na spoločné zamyslenie sa o tomto, pre maďarský národ osudovom zvrate“.

Zdroje: Új Szó, Sme

    Related Posts

    Ivan Korčok: „Slovensko nie je Felvidék!“
    Korčok, Kövér a odpustenie
    Slávnostne otvorili zrekonštruovaný Rákócziho kaštieľ v Borši