V čom spočíva rozdiel medzi Mostom a SMK?


Ako sme už spomínali, SMK aj Most chránia záujmy príslušníkov maďarskej menšiny. Oficiálna ideológia Mostu je postavená na koncepte spolupráce medzi rôznymi menšinami a Slovákmi v duchu vzájomného porozumenia. Strana chce na základe tohto princípu osloviť aj voličov slovenskej národnosti, medzi politikmi sa nájdu Slováci, Maďari, ale aj príslušníci iných národností. SMK rovnako neodmieta spoluprácu, avšak buduje imidž regionálnej a etnickej strany, ktorá chráni predovšetkým etnické záujmy Maďarov a hospodárske záujmy južného Slovenska. Pokiaľ však necháme bokom ideológiu a princípy, zistíme, že vedúce osobnosti Mostu boli pred osamostatnením strany aktívni aj v SMK. Nájdu sa medzi nimi pravičiari aj ľavičiari, silní regionálni politici i ideológovia. Jedinečnou črtou maďarských strán na Slovensku je fakt, že sú ideologicky kompatibilné s oboma stranami politického spektra, pravicou aj ľavicou.