St, 29. mája 2024.

Aké jazykové zákony by chceli Maďari na Slovensku?

Jazykové zákony sú určené na to, aby vytvárali podmienky na používanie jazykov v úradnom styku. Slovenský jazyk takéto podmienky vytvorené má, a to v celej krajine. Maďarom vôbec nevadí, keď tieto podmienky pre slovenčinu zostanú zachované, keď naďalej bude možné slovenčinu používať všade. V menšinových jazykoch, vrátane maďarčiny, je však vážny problém napr. s písomnou komunikáciou, verejnými nápismi atď. Sú to pritom práve menšinové jazyky, ktoré potrebujú zákonnú ochranu, keďže sú v nevýhode. Dobrá legislatíva by preto mala v rámci možností chrániť menšinové jazyky, a nie výlučne štátny jazyk, a to tak, aby čo najmenej zasahovala do súkromnej sféry občanov.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Jazykové práva na Slovensku a v zahraničí – Úradný styk