St, 29. mája 2024.

Aké maďarské strany a politici pôsobia na Slovensku?

Pokiaľ za maďarské strany považujeme tie, ktoré sa vyslovene sústreďujú na maďarských voličov, poznáme dve s reálnou šancou na vstup do Národnej rady: Stranu maďarskej koalície čiže SMK (po maďarsky MKP, vedie ju József Berényi) a Híd-Most. Treba poznamenať, že označiť Most za maďarskú stranu pred konzervatívnejšou skupinou slovenských Maďarov môže vyvolávať záchvaty hnevu. Oni totiž stranu Bélu Bugára za „maďarskú“ rozhodne nepovažujú kvôli svojským princípom tejto formácie. Okrem predstaviteľov maďarských strán poznáme aj viacero politikov maďarskej národnosti, ktorí pôsobia v iných, neetnických stranách: napríklad poslanec Szilárd Somogyi zastupoval SaS. Na Slovensku má pomerne veľa politikov maďarské korene alebo pochádza z viacjazyčného prostredia, teda rozumie alebo sám rozpráva po maďarsky. Pre zaujímavosť aj bývalý prezident Rudolf Schuster či jeho nástupca Ivan Gašparovič ovládajú maďarský jazyk.

    Related Posts

    Tivadar Ortvay
    Prešpurák Ortvay
    Odišiel posledný náš skvelý sociofotograf
    Svetoobčan-futbalista: László (Ladislav, Ladislao) Kubala