St, 29. mája 2024.

Prečo chcú Maďari vzdelávať svoje deti v maďarskom jazyku?

Drvivá väčšina maďarských rodičov na Slovensku posiela svoje deti do školy s vyučovacím jazykom maďarským. Robia to z dvoch hlavných dôvodov: na prežitie jazyka, na jeho osvojenie si ďalšími generáciami nestačí, keď ho používajú len v domácnosti. Aj keď výnimky, samozrejme, existujú, tam sa deti naučia len kuchynskú maďarčinu, ktorou nebudú schopné písať a plynule komunikovať vo formálnejších situáciách, a tak ňou veľakrát prestanú komunikovať vôbec.  Podľa výskumov 27 percent maďarských detí zapísaných do slovenských škôl zmení počas života svoju národnosť na slovenskú. Druhý dôvod sa týka kvality vzdelávania. Už od čias Jána Amosa Komenského vieme, že každé dieťa sa najlepšie vzdeláva vo svojom materinskom jazyku. Pre maďarské deti poskytujú teda maďarské školy najlepšie podmienky na rozvoj intelektu.

    Related Posts

    Pellegrinimu vadia maďarské nápisy
    Čo by prinieslo obnovenie Rakúsko-Uhorska?
    Zdvojjazyčnili železničnú stanicu v Dunajskej Strede