Št, 29. februára 2024.

Prečo sa na maďarských školách všetky predmety vyučujú po maďarsky?

Ako vysvetľujeme inde, vzdelávanie je najúčinnejšie v materinskom jazyku žiaka. Týka sa to všetkých predmetov, preto sa v maďarských školách na Slovensku vyučujú všetky predmety okrem slovenčiny v maďarčine. Žiaci sa učia v každom predmete aj slovenskú odbornú terminológiu, ale učivo si najprv osvoja po maďarsky.

V zásade je tento spôsob vyučovania z hľadiska kvality najvýhodnejší pre všetky deti z menšinových (a, samozrejme, väčšinových) komunít. Nie všetky však majú dostatok detí a učiteľov na to, aby mohli mať plnohodnotné školy. Vo svete sú preto rozšírené aj iné druhy menšinových škôl. Sú také, v ktorých sa učia v menšinovom jazyku len niektoré predmety, a sú také, v ktorých sa vyučujú v inom (väčšinovom) jazyku a menšinový jazyk sa vyučuje ako samostatný predmet. Zjednodušene by sme tak mohli povedať, že na maďarských školách sa vyučuje v maďarčine všetko preto, lebo si to môžu dovoliť – majú vzhľadom na početnosť a koncentrovanosť maďarskej komunity dostatok žiakov aj učiteľov.

    Related Posts

    Výučba slovenčiny hravou formou
    Štúrovo
    Má názov Párkány (slov. Štúrovo) slovenský/slovanský pôvod?
    Prečo majú niektorí Maďari slovansky/slovensky znejúce priezviská?