St, 29. mája 2024.

Prečo vôbec žijú Maďari na Slovensku?

Dnešní Maďari na Slovensku sú potomkovia rôznych skupín, ktorí hovoria po maďarsky a odkazujú na staré kmene, ktoré sa usídlili v karpatskej kotline od konca deviateho storočia. Maďari teda žijú na tomto území už vyše tisíc rokov. Maďarská menšina na Slovensku tvorí tzv. autochtónnu národnostnú menšinu, pod čím rozumieme skupinu obyvateľov krajiny, ktorá je odlišná svojím jazykom a kultúrnymi znakmi od väčšiny a zároveň je prítomná na území novodobého štátu už od jeho vzniku. V súčasnosti na Slovensku žije asi pol milióna Maďarov. Ide o komunitu, ktorej príslušníci už žili v oblasti, kde založili československý štát na troskách Rakúsko-Uhorskej monarchie. Územie dnešného Slovenska bolo národnostne značne heterogénne ako súčasť Uhorského kráľovstva (po maďarsky Magyar Királyság). Táto heterogénnosť sa značne zmenila, viaceré etnické skupiny zmizli a môžeme to mylne vnímať tak, že Slovensko bolo od začiatku homogénnym štátom tvorené iba Slovákmi.

    Related Posts

    Malá vojna (3. časť)
    Existujú maďarské gény? (1. časť)
    1108. výročie bitky pri Bratislave