Po, 17. júna 2024.

Existuje nejaké nárečie maďarčiny typické pre Slovensko?

Maďarčina má osem hlavných nárečí, z toho dve sa používajú len mimo Maďarska – v Sedmohradsku. Maďarčina používaná na Slovensku sa delí na tri nárečia: na západe, od Bratislavy približne po Štúrovo, sa hovorí Zadunajským nárečím, podobne ako v severozápadnej (Zadunajskej) časti Maďarska. Od Želiezoviec a Levíc (Hont) cez Lučenec a Fiľakovo (Novohrad), Rimavskú Sobotu a Rožňavu (Gemer) sa hovorí Palóckym nárečím, takisto ako v severnom Maďarsku, hlavne v Nógrádskej župe. Na juhovýchode Slovenska, v okolí Kráľovského Chlmca (Medzibodrožie) a Veľkých Kapušian (Použie), sa hovorí Severovýchodným nárečím, takisto ako v severovýchodnom Maďarsku, na Zakarpatskej Ukrajine a v severnom Sedmohradsku. Okrem týchto hlavných oblastí existujú menšie jazykové ostrovy, napríklad dediny v okolí Nitry (Podzoborie) majú blízko k Palóckemu nárečiu, ale tvoria samostatnú skupinu, a niektoré jazykové javy môžu byť typické len pre niektoré obce (Senec, Lehnice pri Dunajskej Strede, Kolíňany pri Nitre, atď.)
Tieto nárečia sa líšia slovnou zásobou (používajú niektoré slová charakteristické len pre daný región), výslovnosťou či v niektorých prípadoch aj skloňovaním. Rozdiely medzi nimi sú však vo všeobecnosti menšie ako v prípade slovenčiny, maďarčina v Dunajskej Strede a v Kráľovskom Chlmci je vzájomne oveľa bližšie ako napríklad záhoráčtina a šariština. Žiaci v maďarských školách sa po celom Slovensku učia štandardnú spisovnú maďarčinu totožnú s maďarčinou používanou v Maďarsku a v iných krajinách (v Rumunsku, Srbsku,  na Ukrajine).

  Related Posts

  Štúrovo
  Má názov Párkány (slov. Štúrovo) slovenský/slovanský pôvod?
  Prečo majú niektorí Maďari slovansky/slovensky znejúce priezviská?
  Dušan Čaplovič
  Minister školstva Dušan Čaplovič: Slovenčina by sa mohla vyučovať ako cudzí jazyk