St, 29. mája 2024.

Výučba slovenčiny hravou formou

Adriana Bakošová (Bakos Adri) je učiteľkou slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Keďže sama dobre pozná ťažkosti, ktorými žiaci pri vyučovaní slovenčiny bojujú, rozhodla sa na svojich hodinách...
Read More