Spĺňa maďarský zákon o dvojitom občianstve európske štandardy?


Zákon umožňuje získanie maďarského občianstva bez väčších komplikácií v prípade, ak má žiadateľ predkov maďarského pôvodu a ovláda maďarský jazyk. Podľa maďarského zákona dvojité občianstvo môžu získať aj žiadatelia bez trvalého pobytu na území krajiny, iba na základe uvedených kritérií – citovej väzby a jazykovej znalosti. Také umiernené podmienky na získanie občianstva nie sú obvyklé v regióne, ale zároveň ani nie sú v rozpore s európskymi nariadeniami. Napríklad Taliansko stanovilo veľmi podobné kritériá na získanie talianského občianstva. Treba spomenúť, že európske právo zakazuje udeľovanie občianstva na základe etnických kritérií, maďarský zákon však priamo neurčuje národnosť ako podmienku na získanie občianstva – na rozdiel od slovenského zákona platného medzi rokmi 1997 a 2005, podľa ktorého slovenské občianstvo mohli získať aj žiadatelia slovenskej národnosti s preukazom zahraničného Slováka.