St, 19. júna 2024.

Sú Maďari lojálni voči Slovensku?

Požiadavka lojality alebo vyčítanie nedostatku lojálnosti Maďarov voči slovenskému štátu je stále opakujúcou sa mantrou na Slovensku. Jej dôvodom je hlboké podozrenie a nedôvera voči príslušníkom tejto menšiny. Takýto prístup...
Read More