Dvojjazyčnosť na Slovensku (1918-2012)


webshop_1

Národnostná mapa Československej republiky
podľa sčítania ľudu z roku 1921

webshop_2

Titulná strana Času 10. júna 1945 informovala o tom, že Maďari a Nemci budú v Bratislave označení

webshop_3

Chýbajúce maďarské tabule v obciach, kde by na základe zákona o používaní menšinových jazykov mali byť umiestnené.

webshop_4

Rožňavská vyhláška, ktorá zakazuje rozprávať sa po maďarsky

webshop_5

Trojjazyčný názov inštitúcie z čias fašistického Slovenského štátu

webshop_6

Dvojjazyčné farmaceutické fľaše a trojjazyčná krabička na cukríky.
Zaujímavosťou je, že kým v Komárne je geografický názov najprv
uvedený v maďarčine, v Lučenci úplne chýba

webshop_7

Dvojjazyčný vestník Bratislavskej župy

webshop_8

Firmám a remeselníkom, ktorí súťažili o priazeň zákazníkov, nerobilo problém široké uplatnenie dvojjazyčnosti

webshop_9

Autor informuje o vážnej provokácii v Levoči, kde dvoch miestnych
občanov počul rozprávať po maďarsky

webshop_10

Unikátna dvojjazyčná železničná tabuľa