Pi, 24. mája 2024.

Ocenili našu kolegyňu!

Včera sa odovzdávali ceny ministrov zahraničných vecí Maďarska a Slovenska, ktorú získala literárna prekladateľka Renáta Deáková a István Käfer za Nadáciu sv. Adaberta. Cena Dobré susedstvo a porozumenie sa udeľuje...
Read More

Banská Štiavnica a Sándor Petőfi

V minulosti Banská Štiavnica nebola známa iba svojimi baňami a banskými vynálezmi, cyklom vtipov o Náckovi a svojráznym mestským folklórom, ale aj evanjelickým lýceom (gymnáziom) povestným v celom bývalom Uhorsku....
Read More

Sloboda, láska!

Sloboda, láska! Mne tie dve sú potrebné, za lásku ja obetujem život sám, za slobodu lásku svoju v obeť dám. (Sándor Petőfi, preklad: Ján Smrek) Marcová revolúcia a následný boj...
Read More