St, 29. mája 2024.

Aké sú príčiny asimilácie?

Asimilácia je podľa sociológie jav, keď člen niektorej etnickej skupiny nie je schopný zachovať si svoje hodnoty, kultúru, jazyk a stane sa členom iného, spravidla väčšinového etnika. Asimilácia môže byť...
Read More

Čo oslavujú Maďari 15. marca?

V roku 1848 vypukla v Uhorsku revolúcia proti polofeudálnym pomerom v krajine. Udalosti sa začali revolučným snemom v Prešporku (Bratislave), kde Uhorský snem prijal zákony na modernizáciu, liberalizáciu a demokratizáciu...
Read More