Ut, 18. júna 2024.

Čo je alternatívou k samospráve?

Samospráva v širokom slova zmysle alternatívu nemá. Centralizovaný štát vo všeobecnosti nemôže efektívne riešiť všetky otázky na všetkých úrovniach, a už vôbec nemôže riešiť problémy národnostných menšín bez toho, aby...
Read More